• 34: זה הם אמרו- לא אנחנו !!!

  דיקור יעיל לטיפול בכאבי גב תחתון, כתוספת לטיפול המקובל

  בסקירה מערכתית זו, נכללו 23 ניסויים קליניים מבוקרים אקראיים העוסקים ביעילות דיקור לטיפול בכאבים לא ממוקדים בגב תחתון.

  מתוצאות הסקירה עולה, כי בהשוואה לאי מתן טיפול, וכן כתוספת לטיפול המקובל, דיקור מסייע להקלת כאבי גב תחתון לא ממוקדים. לאור זאת, יש להכליל דיקור בהנחיות האירופיות לטיפול בכאבים כרוניים בגב התחתון.

  מטרה: לבחון את ההוכחות לכך שדיקור (acupuncture) יעיל לטיפול בכאבים לא ממוקדים בגב תחתון.

  שיטות: סקירה מערכתית של ניסויים קליניים מבוקרים ואקראיים. מכיוון שמתוך הניסויים הקליניים המבוקרים והאקראיים אשר נכללו בסקירות המערכתיות האחרונות אודות דיקור לטיפול בכאבי גב תחתון, 6 ניסויים קליניים פורסמו, הדבר יכול להשפיע על המסקנות הקודמות בנושא. בסקירה זו נערך חיפוש עבור ניסויים קליניים מבוקרים אקראיים אשר פורסמו באנגלית, הכוללים את כל סוגי הדיקור לטיפול בחולים עם כאבי גב תחתון לא ממוקדים. האיכות המתודולוגית של המחקרים נאמדה באמצעות סולם Van Tulder. ניסויים בעלי ציון הגבוה מ-6/11 בסולם זה, נחשבו כבעלי איכות מתודולוגית גבוהה. כמו-כן, כדי להיכלל בסקירה, המחקרים היו צריכים לכלול ניתוח סטטיסטי מתאים, לפחות 40 חולים בכל קבוצה, וכן שבמהלך המחקרים לא היתה יותר מ-20% נשירה בטווח הזמן הקצר והבינוני, ולא יותר מ-30% נשירה בטווח הזמן הארוך. כאשר נערך מיזוג של ההוכחות הטובות ביותר, לניסויים בעלי איכות גבוהה ניתן משקל גדול יותר. המחקרים קובצו בהתאם להתערבויות הבקרה, לדוגמא: אי מתן טיפול כלל, התערבות מזויפת, הטיפול המקובל, דיקור בתוספת לטיפול המקובל. בנוסף, נקבעו גודל האפקט של הטיפול והמובהקות הקלינית. התאמת הדיקור נבחנה באמצעות השוואה להמלצות הניתנות בספרות המקצועית, סקרים וסקירות.

  תוצאות: בסקירה נכללו 23 מחקרים, בהם 6359 מטופלים אשר סווגו לחמישה סוגי השוואה, מתוכם 6 היו בעלי איכות גבוהה. נמצאה הוכחה בחוזק בינוני לכך שדיקור יעיל יותר מאי מתן טיפול והוכחה חזקה לכך שאין הבדל מובהק בין דיקור לדיקור מזויף עבור הקלה בטווח הזמן המיידי. כמו-כן, נמצאה הוכחה חזקה לכך שדיקור מהווה תוספת יעילה לסוגים אחרים של הטיפולים המקובלים עבור כאבי גב תחתון לא ממוקדים, אך היעילות של דיקור בהשוואה לצורות שונות של טיפולים מקובלים, דורשת בדיקה נוספת.

  מסקנות: דיקור הינו יעיל לעומת אי מתן טיפול וכתוספת לטיפול המקובל, ועל כן יש להכליל טיפול מסוג זה בהנחיות האירופיות לטיפול בכאבי גב תחתון כרוניים.

  Effectiveness of Acupuncture for Low Back Pain: A Systematic Review. Yuan, Jing PhD.et.al, Spine. 33(23):E887-E900, 2008

  תגיות: , , , ,


תגובה אחת


 1. חוה הגיב:

  שלום לד"ר ראובן ברק

  אבקש לשמוע את חוות דעתך האם רצוי וכדאי לקבל זריקה נגד דלקת ריאות פעם בחיים לאחר גיל 65 שנה. היות ואני מאמינה בדברים טבעיים ועד היום לא קיבלתי חיסון כלשהו למחלות חורף או לדלקת ריאות.

הוספת תגובה