• 43: יוסטון, ווי הב א פרבלם

  או למי מבינכם שמתקשה בעברית:

  HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM

  ותרשו לי להוסיף: AND A REAL ONE

  כי בשנים האחרונות פותח חיסון כנגד חיידק הפנאומוקוק, שקודם כאחד המוריד שיעורי דלקת קרום מוח ודלקת ראות פנאומוקוקלית, וכל מי שהעז לדבר נגד החיסונים האלה הואשם כאילו היה רוצח עם סדרתי.

  אמה מה ?!,

  שני מחקרים שפורסמו לאחרונה, אחד ב NEJM, והשני ב CMAJ מציגים עובדות עגומות:

  אני מביא דברים בשם אומרם, ואני מצטט מילה במילה את תקציר המאמרים מהאתר הישראלי המקצועי "ראשון ברפואה", הקרדיט הוא שלהם (הורדתי טקסטים טכניים אבל לא שיניתי כלום):

  תאריך 04/02/2009 מקור NEJM

  מחקר שפורסם ב-NEJM בדק את ההשפעה של תרכיב חיסון הפטוולנטי מצומד כנגד פנאומוקוק (heptavalent pneumococcal conjugate vaccine) שניתן לילדים, על דלקת קרום מוח פנאומוקוקאלית (pneumococcal meningitis). נבדקו מגמות של דלקת קרום מוח פנאומוקוקאלית בין השנים 2005-1998, על פי נתונים משמונה אתרים בארצות הברית. מסקנת החוקרים הייתה כי שיעורי דלקת קרום מוח פנאומוקוקאלית ירדו בקרב ילדים ומבוגרים מאז החל השימוש בתרכיב החיסון ההפטוולנטי כנד פנאומוקוק. עם זאת, לאחרונה קיימת עלייה מדאיגה בשיעור דלקת קרום מוח הנגרמת ע"י זני פנאומוקוק שהתרכיב ההפטוולנטי אינו מגן בפניהם, כולל זנים העמידים לאנטיביוטיקות שונות.

  רקע: שיעורי מחלה פנאומוקוקאלית חודרנית ירדו בקרב ילדים ומבוגרים מאז שנכנס לשימוש בשנת 2000 תרכיב החיסון המצומד ההפטוולנטי (heptavalent pneumococcal conjugate vaccine, PCV7) שניתן לילדים. עם זאת, השפעת חיסון זה על דלקת קרום מוח פנאומוקוקאלית (pneumococcal meningitis) אינה ברורה.

  מסקנות: שיעורי דלקת קרום מוח פנאומוקוקאלית ירדו בקרב ילדים ומבוגרים מאז החל השימוש בתרכיב חיסון הפטוולנטי מצומד כנגד פנאומוקוק. למרות השפעתו המשמעותית של החיסון, העלייה לאחרונה בדלקת קרום מוח הנגרמת מזני פנאומוקוק שאינם מכוסים ע"י תרכיב החיסון הזה, כולל זנים עמידים לאנטיביוטיות שונות, היא עלייה מדאיגה.

  Effect of Pneumococcal Conjugate Vaccine on Pneumococcal Meningitis

  Hsu et al., NEJM Vol. 360:244-256, 2009.

  חיסון לפנאומוקוק נמצא כלא יעיל במניעת דלקת ריאות במבוגרים

  תאריך 04/02/2009 מקור CMAJ

  מטה אנליזה זו בדקה את יעילות החיסון לפנאומוקוק במבוגרים, תוך התייחסות לאיכות המחקרים הקלינים השונים. באנליזה של כל המחקרים, נמצאה ירידה בסיכון לדלקת ריאות מכל הסיבות או מפנאומוקוק. אך, באנליזה זו נמצאה שונות מרובה בין המחקרים, וכאשר נבדקו מחקרים בעלי איכות גבוהה בלבד, נמצא כי החיסון אינו מונע דלקת ריאות. בחולים קשישים ובחולים מבוגרים עם מחלות כרוניות, ישנה עדות מועטה ליעילות החיסון.

  רקע: מחקרים קלינים ומטה-אנליזות הדגימו תוצאות סותרות לגבי יעילות החיסון הלא מצומד לפנאומוקוק במבוגרים. מטה-אנליזה זו בחנה את איכות המחקרים השונים והעריכה את יעילות החיסון.
  שיטות: במחקר זה נעשתה סקירה של מספר מאגרי מידע ושל רשימות המקורות של מאמרי סקירה ומטה-אנליזות של מחקרים קלינים, שהשוו חיסון פנאומוקוק מול קבוצת ביקורת. נבדקו שיעורי דלקת ריאות ותמותה, תוך התייחסות לאיכות המתודולוגית של המחקרים.
  תוצאות: במחקר נכללו 22 מחקרים, בהם 101,507 משתתפים. 11 מחקרים דיווחו על דלקת ריאות שההשערה היא שנגרמה מפנאומוקוק, 19 מחקרים דיווחו על דלקת ריאות מכל הסיבות, 12 מחקרים דיווחו על תמותה מכל הסיבות. ב-8 מחקרים נעשה שימוש בחיסון המקובל כיום לפנאומוקוק (23-
  valent vaccine).
  הסיכון היחסי היה 0.64 לדלקת ריאות שההשערה היא שנגרמה מפנאומוקוק (95%
  CI 0.43–0.96), 0.73 לדלקת ריאות מכל הסיבות (95% CI 0.56–0.94). נמצאה שונות מרובה בין המחקרים (I2 = 74%, p < 0.001 עבור דלקת ריאות מפנאומוקוק; I2 = 90%, p < 0.001 עבור דלקת ריאות מכל הסיבות). ניתן להסביר שונות זו בעיקר על ידי איכות שונה של המחקרים בהתייחס לסמיות כפולה. הסיכון היחסי לתמותה מכל הסיבות היה 0.97 (95% CI 0.87–1.09), עם שונות בינונית בין המחקרים (I2 = 44%, p = 0.05).
  במחקרים בעלי איכות מתודולוגית גבוהה ישנה עדות מועטה ליעילות החיסון (
  RR 1.20, 95% CI 0.75–1.92 עבור דלקת ריאות שההשערה היא שנגרמה מפנאומוקוק; 1.19, 95% CI 0.95–1.49 לדלקת ריאות מכל הסיבות). הסיכון לתמותה מכל הסיבות דומה באנליזה של כל המחקרים, ביחס לאנליזה של מחקרים בעלי איכות גבוהה. באנליזה שבוצעה לחולים קשישים או חולים מבוגרים עם מחלות כרוניות, הייתה עדות מועטה ליעילות החיסון (RR 1.04, 95% CI 0.78–1.38 עבור דלקת ריאות מפנאומוקוק, 0.89, 95% CI 0.69–1.14 עבור דלקת ריאות מכל הסיבות, 1.00, 95% CI 0.87–1.14 עבור תמותה).
  מסקנות: חיסון לפנאומוקוק אינו יעיל במניעת דלקת ריאות, גם באוכלוסיות בהן מומלץ כיום לבצע את החיסון.

  Efficacy of pneumococcal vaccination in adults: a meta-analysis

  Anke Huss, et-al., CMAJ , 2009, 180 (1): 48-58.

  http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/180/1/48

  ההסבר הניתן הוא פשוט ומובן לכל מי שפועל על פי שכל בריא ולא חייל נאמן בכל מחיר:

  כצפוי, יש השתלטות של זנים חדשים של פנאומוקוק, שלא רק שהוא לא כוסה על ידי החיסון,

  הוא גם עמיד כנגד רוב סוגי האנטיביוטירה

  ובמילים שלהם

  we are experiencing replacement invasive pneumococcal disease with serotypes not covered by

  heptavalent pneumococcal conjugate vaccine.

  על כך נאמר

  אַל-יִתְהַלֵּל חֹגֵר כִּמְפַתֵּחַ.

  (מלכים א' פרק כ' פסוקים י' י"א)

  אל יתהלל חוגר כמפתח

  פנאומוקוקים חביבים

  פנאומוקוקים חביבים

  (לא רציתי, ואני יודע שזה לא יפה,  אבל אני לא מצליח להתאפק מלהגיד- אמרנו לכם)

  ולסיום-לחצו לקצת נוסטלגיה

  .
  לדף הבית

  לדף הבית

  תגיות: , , , , , , ,

3 תגוובת


 1. SeniorFrater הגיב:

  כמה הערות בעניין המסקנה מן העבודות שהבאת (ויש עוד כמה עשרות כאלה בספרות העולמית)
  1. הדבר נכון ברמה האפידמיולוגית אבל חסר חשיבות לחולה הבודד. תמיד אפשר לחלות בחיידק או בזן שאין חיסון נגדו אבל זה לא אומר שלא כדאי לך להתחסן כנגד הזנים שהחיסון מגן עליך מפניהם
  2. העובדות מתייחסות לזנים בארה"ב ששכיחותם היחסית שונה מאלה של ישראל. מחקר שבוצע בישראל מראה ששינוים בשכיחותם של זנים שונים של פנאומוקוקוס אינו קשור להכנסת השימוש בחיסון (ראה J Infect Dis. 2009 Jan 1: Introduction and Proliferation of Multidrug-Resistant Streptococcus pneumoniae Serotype 19A Clones That Cause Acute Otitis Media in an (Unvaccinated Population. Dagan R, Givon-Lavi N, Leibovitz E, Greenberg D, Porat N.
  המאמר מראה, ואני מצטט:
  Conclusions. The introduction and proliferation of multidrug-resistant Sp19A occurred before the introduction of PCV7. The increasing proportion of antibiotic-resistant Sp19A suggests that antibiotic use plays an important role in the community.
  3. יש כבר חיסונים בשלבי פיתוח מתקדמים המכסים את הזנים החדשים – שודאי יגרמו לשינוי בשכיחות המחלה לטובת זנים שלא יכללו בחיסונים החדשים וחוזר חלילה.
  4. חיסונים הם אמצעים להורדת הסיכון לחלות במחלות זיהומיות ולא אמצעי בדוק למנוע אותם. כמו שאני לא מצפה שחגורות הבטיחות המותקנות ברכב ימנעו תאונות דרכים, כך לגבי חיסונים. מי שרואה את התמונה כך מבין את תפקיד החיסונים ולכן יכול להחליט האם לתת חיסון מסוים לאוכלוסיה מסוימת. כמו שאני לא מחסן את ילדי נגד אנצפליטיס יפנית כאשר הם נוסעים לכפר סבא אבל ממליץ להם לעשות זאת לפני נסיעה ללאוס וקמבודיה. נכון לעכשיו, ילדים מתחת לגיל 5 המבקרים בגני ילדים נמצאים בסכנה לחטוף מחלות פנאומוקוקליות כולל דלקות באזניים, ריאות וקרום המח שאותן ניתן למנוע על ידי החיסון. נכון – הם עלולים לחטוף גם חיידקים שאינם מכוסים על ידי החיסון או חיידקים עמידים. CEST LA VIE .

 2. יעל ארנסט הגיב:

  היי ראובן,

  לפני שהייתי אמא, ורק עסקתי ברפואה סינית, ידעתי לומר כל מיני דברים על חיסונים אבל ללא מחקר אמיתי של העניין.

  מהיום ששחר הגיע לחיי, התחלתי לחקור את עניין החיסונים.
  כמובן, ככל שחקרתי יותר הבנתי פחות, בעיקר כי הגעתי לחומר שהיה בו יותר מההפחדה ופחות מההסברה.

  כשביקשתי הסברים מאנשי רפואה, נתקלתי בעיקר בחוסר סבלנות על עצם העובדה שאני בכלל שואלת שאלות, ועיקר התמיהה שלי הייתה על העניין הזה.
  בסופו של דבר, הגעתי גם לאנשים הנחשבים לקיצוניים כמו ד"ר חיים רוזנטל, שהתגלה יותר כאישיות לא נעימה ופחות כמישהו קיצוני מאוד.

  החשוב הוא ללמוד ולהבין, לפחות ברמה בסיסית, ולא ללכת על החיסונים "כי כולם עושים את זה".
  אני חושבת שיותר ויותר אנשים מבינים את זה היום, ואני חושבת שזה מלחיץ את עולם הרפואה- אגב, בעיניי, שלא בצדק.

  אני לא יכולה להשתתף בדיון עם המגיב הקודם, לצערי אני חסרה את הידע לשיח מחקרי ו/או את הידע המערבי שלך יש.
  אז אני יכולה לתת קול לאדם הממוצע, שמנסה להבין, מנסה ללמוד ומתבלבל נורא מכל המונחים והסטטיסטיקות, ולומר שעדיף לעשות דברים על בסיס ידע- כולל העובדה שגם אם אני מחסנת את הילד שלי כנגד פנאומקוקים חביבים מהתמונה, או אפילו אדמת או שעלת- הוא עדיין יכול לחטוף את המחלות הללו.
  עובדה זו משום מה יותר צצה לה בפורומים ופחות במסדרונות מרכזים לבריאות הילד ו/או טיפת חלב…

  שמחתי למצוא את הבלוג שלך (עטרה שלחה אותי), אמשיך לבקר ואשלח חברים. 🙂

  יעל

הוספת תגובה