• 109: בין הרמב"ם לנפוליאון | שיחות מן הרפואה הסינית, פרק X

  פרק X בסדרת הכתבות שלי על רפואה סינית באתר  NRG "שיחות מהרפואה הסינית" – בין הרמב"ם לנפוליאון| בין המבט לפי הטבעת

  חכם יהודי

  חכם יהודי

  "דע, שנפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות, חלוקות, יקראו קצת הפעולות ההן נפשות. ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות. כמו שחשבו הרופאים, עד ששם ראשם, שהנפשות שלוש: טבעית וחיונית ונפשית. ופעמים ייקראו כוחות וחלקים, עד שייאמר חלקי הנפש. וזה השם ישתמשו בו הפילוסופים הרבה. ואינם רוצים באומרם: חלקים. שהיא מתחלקת כהתחלק הגשמים. אבל הם מונים פעולותיה החלוקות, שהן לכלל הנפש כחלקים, לכל המחובר מהחלקים ההם. ואתה יודע, שתיקון המידות הוא ריפוי הנפש וכוחותיה. וכמו שהרופא, אשר ירפא הגופים, צריך שידע תחילה את הגוף אשר ירפאהו בכלל וחלקיו – מה הם, רצוני לומר: גוף האדם, וצריך שידע אילו דברים יחלוהו וישמר מהם, ואילו דברים יבריאוהו ויכוון אליהם, כן רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש בכללה וחלקיה, ומה יחלה אותה ומה יבריאה. ומפני זה אומר, שחלקי הנפש הם חמשה: הזן, והמרגיש, והמדמה, והמתעורר והדברי". כך אומר הרמב"ם בתחילת חיבורו הידוע "שמונה פרקים".
  (הוא גם אמר "אמנם חולי הנפש, אשר לא ירגישו בחוליים, וידמוהו בריאות; או ירגישו בו ולא יתרפאו, אחריתם – אחרית החולה כשנמשך אחר הנאותיו ולא יתרפא, שהוא יאבד בלי ספק" אבל על זה בפעם אחרת).

   

  ולמה אני מצטט את הרמב"ם? כי גם אצל הסינים מדברים על חמש נפשות, או בעצם- חמש שהן אחת.
  דברנו על צ'י, דם נוזלי גוף וג'ינג. היום אנחנו מדברים על שֶׁן Shén 神.
  השֶׁן היא הנפש, הרוח, הנשמה, תלוי בתפיסת עולמו של המתרגם. בתרגומים מסוימים המילה המובאת היא אלוהות. המילה מתייחסת לשני מושגים:
  יש Shén 神 נשמה/נפש/רוח המסמלת את מכלול כל הנפשות, כל ההיבטים הלא גשמיים של האדם, ויש Shén 神 האספקט הנפשי הקשור לאלמנט האש והאיבר לב, הכוח השכלי לפי הרמב"ם. מלבדה יש עוד ארבע:
  Hún 魂 הנפש האתרית (השמיימית), הקשורה באלמנט העץ ובאיבר הכבד, הכוח המרגיש לפי הרמב"ם.
  Pò 魄 הנפש הגשמית, הקשורה באלמנט המתכת והאיבר ריאה, הכוח הזן לפי הרמב"ם.
  Yì 意 כוונה או מחשבה, שהיא האספקט הנפשי של אלמנט האדמה והאיבר טחול, הכוח המדמה לפי הרמב"ם.
  ויש את 志 Zhì , כוח הרצון או הרצון לפעול, של אלמנט המים ואיבר הכליה, הכוח המתעורר אצל הרמב"ם.

   

  ומעט בפרוט:

  Shén 神 הצלמית מורכבת מצלמיות ששונו עם הזמן, במקור מן צלמית המתארת שד 鬼 Gui, המופיעה גם בצלמיות נפשות הראות והכבד, ששונתה ל-申, ומהצלמית示  ששונתה ל-礻 והמתארת משהו שיורד מן השמיים, התגלות, ומייצגת מזבח או את עבודת האלים, והיא גם הנותנת למילה את הצליל (תפקיד פונטי). יחד, מתקבל תאור של אדם המשתחווה מול המזבח, כלומר- אלוהות, אלילים, אל, שדים, ישויות. וגם נפלא, על טבעי, מסתורי, ואת מכלול התכונות באדם הקשורות ביכולת ההבנה, האינטליגנציה, או החוכמה.כלומר- הרוחני, הנפשי. השֶׁן שוכן בלב ושולט למעשה על כל פעילויות האורגניזם, הדבר חיוני לתפקודו התקין של האדם בכל הרמות. פעילותו מורכבת מהיבט רגשי והיבט שכלי. ההיבט הרגשי מתייחס לשבעה רגשות emotions 志 Zhė)), כפי שמוכרים על ידי הסינים:

  • כעס Anger  (קשור לכבד) 怒 Nù.
  • שמחה Joy (קשורה ללב) 喜 Xǐ.
  • דאגה 憂 Lü Worry (הקשורה לראות) ומחשבות 思 Sì Pensiveness  (הקשורות לטחול).
  • צער/ תחושת אובדן Grief (קשור לראות) 悲 Bēi.
  • פחד Fear (קשור לכליות) 恐 Kǒng.
  • הלם/חרדה Fright/shock (המתקשר לכליות) Jīng 驚.
  • מועקה Oppression (הקשורה לכל האיברים) 憂 Yōu.
  חכמה בעיניים

  חכמה בעיניים

  מתוך הראיה ההולוגרמית של המציאות, המוצאת דמיון מבני בין מערכות גדולות וקטנות, מושווה גוף האדם לממלכה, ובה היררכיה ברורה של האיברים השונים. הקיסר הוא הלב (心 Xīn שִׂין, ולא במקרה צליל המילה דומה לזה של הנפש, השוכנת בתוכו, עד כדי כך שבטקסטים מסוימים מחליפים ביניהם). הלב, ועימו הנפש, הוא המודעות, העצמי, הקיסר השולט בממלכה כולה. יכולת שליטה זו, ההבנה, ההארה, החוכמה, התבונה, קרויה Shen Ming 神明 שפירושה האור, הבֹּהַק שבא מן השֶׁן. ונהוג לזהות אותו במבטו של האדם (זה הדבר הראשון שרופא סיני בוחן בפגשו מטופל). השֶׁן הוא המקיים את קשרי האדם עם הנעלה, השמימי, המאפשר חשיבה "גבוהה", לטווח ארוך, יכולת לתקשר עם הסביבה, תקשורת זו לא מתבצעת באופן ישיר, אלא באמצעות מתווכים, ובעיקר באמצעות הנפש של הכבד, היא ,Hún 魂 זו הנפש השְׁמֵימִית, הרוּחָנִית; האֶתֶרִית. היא חודרת לגוף מיד לאחר הלידה ושוכנת בכבד (שבהיררכיה הפנימית הוא "שר הצבא"), היא אולי ה"אני", האגו, החלק בנו שמגדיר אותנו. היא החלק שחולם, בעל החזון, החלק ששואף מעלה ומתכנן לעתיד. הצופה ומתכנן, הקשור להתפתחות המודעות, לחזון, דמיון. וחלימה, היות והיא שוכנת בדם הכבד, כשיש מחסור בדם הנפש "מטיילת" וזה מביא לחלימה מרובה, עם המוות היא עוזבת את הגוף וחוזרת לשמיים.

   

  Pò 魄 נפש ארצית/גשמית, זוהי נשמת הגוף, הביטוי הפיסי של הנפש, מתבטאת בצורת הגוף, בשלד, העור והשרירים, וגם באינסטינקטים וביכולת ההישרדות. דוגמה מצוינת לתפקודה היא היכולת מודעת לשליטה על הראות והנשימה. היא נכנסת לגוף העובר עם ההפריה, תפקידה רבי בשליטה על בניית גופו במהלך ההיריון, והיא מושפעת ממצבה הנפשי של האם , עם המוות היא יוצאת (דרך פי הטבעת, המכונה "שער הפּוֹ 魄門 PòMén ), וחוזרת לאדמה. על כן ביום השנה למתים מוציאים את העצמות של הנפטרים מן האדמה ומנקים אותן. בגלל הקשר בין הראות לעור מתבטאות פתולוגיות שלה במחלות עור: אקזמה, פסוריאזיס, גרד, אסתמה ועוד.

   

  Yì 意 כוונה, מחשבה, הכושר לבטא רעיון, רגש, מה שלא שייך לעולם הגשמי, היכולת לתת לרעיון צורה מילולית, יכולת ללמוד, ריכוז, זכרון, כישורים מתמטיים, חשיבה אבסטרקטית, משכנה בטחול והוא קשור לאלמנט האדמה. פתולוגיה שלה עלולה להתבטא בהפרעה אובססיבית- קומפולסיבית, ובהפרעות במערכת העיכול עם מרכיב נפשי. תפקידה מרכזי ביכולת האדם לכוון את עצמו ולהביא עצמו להישגים, כך, למשל, בקרב העוסקים באמנויות לחימה מוכר המשפט:

  意道氣道

  Yì Dào Qì Dào

  氣道力道

  Qì Dào Lì Dào

  שפירושו: למקום אליו הכוונה הולכת- לשם הצ'י (אנרגיה) הולכת,

  למקום אליו האנרגיה הולכת- לשם העוצמה הולכת.


  志 רצון Zhì, הרצון לחיות, יצר הקיום, הדבקות במטרה, מוטיבציה, אמביציה, הישגיות, היכולת ליישם תוכניות, החשיבה היום-יומית וזיכרון לטווח קצר. משכנו בכליות והוא קשור לאלמנט המים. זהו הרצון, הדחף, ההתכוונות. חולשה של נפש זה יכולה להתבטא בחוסר רצון לחיות, עד נטייה אובדנית, ומצד שני הנטייה להתמכרות, הרס עצמי. השתקעות קיצונית בעבודה ובהישגיות מקצועית.

  אמר הקיסר נפוליאון בונפרטה (והבנאדם ידע מה הוא אומר):
  "רק שני כוחות קיימים בעולם: החרב והנפש,

  בטווח הארוך הנפש תמיד תנצח את החרב"

  "There are only two forces in the world, the sword and the spirit.
  In the long run the sword will always be conquered by the spirit."
  Napoleon Bonaparte

   

  קוריוז קטן: החל מתקופת שושלת מינג (1368-1644) החלו רופאים בסין מעלים את ההשערה שהאינטליגנציה והזיכרון שוכנים במוח, שנהוג לכנותו ברפואה הסינית "ים מח העצמות" שינוי זה היה בזכותו של הרופא, האנטומי סט והמנתח הידוע WANG QING REN  王清任 שהעלה את הרעיון שאין לטפל באדם בלי לדעת אנטומיה (דבר שכמעט ולא נעשה עד אז).

  חכם שחור

  חכם שחור

  גמד חכם

  גמד חכם

  תגיות: , , , , , , , , , , , , ,

הוספת תגובה