אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אבל חייב לשתף:

כעת התפרס